Bouldering stijene imaju mnogo prednosti. Najvažnija je  da nije potrebno predznanje ili posebna oprema za penjanje.

Bouldering stijene

Bouldering stijene imaju mnogo prednosti. Najvažnija je da nije potrebno predznanje ili posebna oprema za penjanje.

Bouldering stijene su namjenjene početnicima, ali zbog njihovog oblika i napredni penjači pronaći će dovoljno izazova penjući se po njima.  To je razlog zašto su Bouldering stijene idealne za opremanje javnih objekata kao što su sportska igrališta, razne javne površine, gradski parkovi, dječja i školska igrališta.
Svi Boulder elementi se mogu kombinirati  u različitim kombinacijama oblika i struktura površine. Zbog sigurnosnih razloga maksimalna visina Boulder stijena je 3,4 m a najviša točka na objektu na koju se može popeti je na visini od 3m.  

Stjene i i zidovi za penjanje

7.15 MB
Pogledajte tehničku specifikaciju stjena i zidova za penjanje