Djeca i penjanje

Djeca i penjanje

Još prije dvadesetak godina djeca su se u našim krajevima penjala većinom po drveću u obližnjem parku ili voćnjaku i tako zadovoljavala svoje penjačke potrebe. U poslijednje vrijeme sve je manje parkova s adekvatnim raslinjem.

Već s tri i pol godine klinci su sposobni penjati se po   izazovnim penjalicama, ali nisu još sposobni proračunati i predvidjeti najbolju rutu. Zato ih slobodno pridržite i sugerirajte kamo da premjeste ruku ili nogu za slijedeći korak. Bitno je objasniti klincima da premještaju isključivo po jedan ekstremitet, dok se s ostala tri trebaju pridržavati za stijenu.

Penjanje razvija cijelo tijelo, jer podjednaku ulogu imaju i obje ruke, i obje noge. Aktivnost i kasnije može biti atraktivna, a prednost su joj vrlo niska cijena i boravak na otvorenom.